Quyết Định Số 31/QĐ-MTL-HĐQT-12 V/v Thưởng CP lẻ trong đợt phát hành 1.307.099 CP (Đăng 25/9/12)

 

Quyết Định Số 31/QĐ-MTL-HĐQT-12 V/v Thưởng số cổ phiếu lẻ còn lại trong đợt phát hành 1.307.099 cổ phiếu

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook