Người thực hiện công bố thông tin Công ty CP May QT Thắng Lợi (03/06/19 10:00)

 

Người thực hiện công bố thông tin Công ty CP May QT Thắng Lợi : Ông LÊ ĐÔNG HỒ

Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook