Ban điều hành Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi (15/05/19 16:00)

 

1. Ông LÊ ĐÔNG HỒ - Chủ tịch HĐQT/Đại diện pháp luật

2. Ông NGUYỄN QUANG DIỆU - Giám đốc điều hành/Đại diện pháp luật

3. Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG - Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook